Postup prodeje a možnosti financování

1. Rezervační smlouva

Prvním krokem bude rezervace ze strany zájemce v realitní kanceláři, kdy bude se zájemcem o konkrétní bytovou jednotku sepsána smlouva o rezervaci. Na základě této smlouvy zájemce složí rezervační zálohu ve výši 10% z celkové kupní ceny. Následně se tato záloha použije jako první splátka na kupní cenu při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to v závislosti na platebních možnostech zájemce a aktuálním stavu projektu. Kupní cena, která je uvedena u každého bytu, je konečná a obsahuje DPH, provizi realitní kanceláře, právní služby a veškeré poplatky s převodem bytové jednotky na zájemce související. 

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude podepsána po dokončení hrubé stavby domu a bude obsahovat platební kalendář (několik variant) dle finančních možností zájemce. Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde bude první splátkou již složená rezervační záloha, která byla složena klientem při podpisu rezervační smlouvy, se stanoví, za jakých podmínek bude kupní cena doplacena. Zbylá část kupní ceny bude uhrazena v několika částech dle vývoje výstavby. Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena část kupní ceny do 40% kupní ceny, a to včetně složené zálohy. V případě financování kupní ceny hypotečním úvěrem je možné navrhnout individuální postup financování a ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se přesně stanoví, kdy a za jakých podmínek proběhne platba ze strany zájemce. Klient po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí z vlastních prostředků maximální možnou výši dle jeho finančních možností mimo vlastní úvěr, a nebo maximálně část do výše 40% kupní ceny, stejně jako klient, který financuje vše z vlastních prostředků.

3. Prohlášení vlastníka

Třetí fáze platebního kalendáře nastává po provedení a zapsání Prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí v Hradci Králové. Je to chvíle, kdy jsou jednotky těsně před dokončením a lze je přesně zaměřit. V této fázi nastupují financující banky, které mají možnost kupovanou jednotku zastavit a poskytnout klientům prostředky do výše 70% kupní ceny. Pokud klient hradí kupní cenu z vlastních prostředků, doplatí kupní cenu do výše 70% kupní ceny.

4. Smlouva kupní

Konečná fáze. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci a nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy klient uhradí zbylou část kupní ceny, která bude odpovídat předem dohodnuté částce ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, případně ve smlouvě o rezervaci.

Hypoteční úvěrový servis

Vyřízení hypotečního úvěru pro klienty zajistíme zdar­ma. Máme zajímavé nabídky pro tento projekt, případné financování prostřednictvím úvěru bude vyřízeno námi, a to za spolupráce s bankou, která bude klientovi nejvíce vyhovovat a nabídne nejlepší podmínky. Veškerou agendu povedeme s bankou za účasti klientů, zajistíme vše od počátku až do schválení úvěru, abychom měli možnost na vše dohlédnout a mohli s bankou na individuálních případech samostatně spolupracovat. Budeme klientům nabízet komplexní právní i finanční servis, což bude pro celý projekt jistě výhodnější a jednodušší.

 

Máte dotazy? Kontaktujte nás: