Půdorysy

*Výměry uvedené v půdorysech jsou pouze orientační, jedná se o výměry hrubé stavby a po dokončení stavby se mohou tyto výměry v centimetrech li­šit.